Hlavní stránka. H o n z o v y   b á s n i č k y  
Kyselina

(básnička ze základní školy)

Když se kyselina pozře,
člověku již není dobře.
Roztéká se na kašičku,
žere ho to po kostičku.

Tak podívej se na jazýček,
když pozřeš hydroxid.
Zmizí ti barva z líček,
už nebudeš dále žít.

Tak nezkoušej to nikdy více!
Tak narvi si to do palice!
Z toho plyne poučení,
že hydroxid k pití není.

K pití je jen pitná voda,
ale ne ta ze záchoda!
Z toho můžeš pít,
pokud se chceš otrávit.

Autoři: Jan Jeřábek
            Přemek Svoboda
            Pavel Matěj
            a ostatní.

WTC

(podzim 2001, jak jinak)

V Americe v New Yorku,
je povoleno klení!
Zřítila se budova
World Trade Center k zemi.

Ale čas je pojem relativní,
a vše se časem mění.
Proto i ta druhá věž
zřítila se k zemi též.

I ten jejich Pentagon
je tak trochu v loji.
Spadlo na něj letadlo.
U. S. A. se zbrojí!

Autoři: Jan Jeřábek
            Jindra Zeman


Láska

(časopis Libušinka, listopad 2004)

Svět je krásný, když jsi šťastný.
Všechen bol je pryč.
Tak vem to štěstí do hrsti
a sevři v pěst.
Máš štěstí, že máš lásku, a k tomu velkou lásku.
Čas letí, a co ty děti?
Máš chvíli sen a pak se změní.
V den, kdy řekneš to slovo,
vše se promění.
Jak krásné je milenců snění.
"To slovo zní miluji Tě!"

Autor: Jan Jeřábek


What is God?

(časopis Libušinka, listopad 2004)

God is the holly man
So it isn't problem
My word is love
I'm very sad
My brain is MAD

I loved one woman
I think
But for me
It is so hurt
My heart goes on
To my things

But problem was
When I'm mad
Taken the gun
It's not fun
Good bye
My sun.

Autor: Jan Jeřábek

Naděje

(časopis Libušinka, listopad 2004)

Noci dlouhé bez hlesnutí
a já potichoučku sám.
Je mi teskno a srdce bolí,
potichu se skály droli,
a já jsem sám.

Usínám těžce, cosi mě souží,
já dneska prošel velikou louží.
Ale ještě dýchám.
Usínat v šeru,
kde nikde nikdo.

Protože už všichni pryč jsou,
jestlipak jsou asi taky tak sami?
Půlnoc tmavá a hvězdy září.
Já však nespím na oltáři!

Má postel je prkno s hřeby ostrými
a já se nemohu pohnout.
Soužím se na pekelném loži a proklínám život.

Však kdosi do tmy vykřikne:

"VSTAŇ  A  BOJUJ,  JEŠTĚ  TU  MÁŠ  NĚCO  NA  PRÁCI!"

Sednu si na postel a rozsvěcím lampu,
avšak nic nevidím.
Jen na parapetu u balkónku
sedí bílý pták.
Holubice, posel míru.
Ta dodala mi víru.

Byl to sen,
či jen představa v mé hlavě?
To já nevím.

Autor: Jan JeřábekPočítadlo